Zeeuws Bewind helpt !
 

Tarieven vanaf 1 januari 2023 (inclusief btw)
 

Meldt u hier aan

De kantonrechter bepaald welk salaris de bewindvoerder krijgt. Uiteraard is dit vastgelegd door de overheid. Dit salaris wordt vermeldt op de schriftelijke uitspraak die de rechter doet. Deze uitspraak heet een beschikking. De rechtbank zendt u deze beschikking toe. 

Wanneer uw inkomen op of iets boven bijstandsniveau ligt, dan vergoedt de gemeente misschien de kosten voor bewindvoering middels "bijzondere bijstand". Zeeuws Bewind vraagt deze bijstand voor u aan, waardoor u geen extra financiële last krijgt. 

Zeeuws Bewind hanteert dezelfde prijs voor "Inkomensbeheer Totaal", omdat in de praktijk sprake is van dezelfde hoeveelheid en soort werkzaamheden als bij beschermingsbewind.

Kosten bewindvoering Alleenstaande


Intaketarief

€ 709,06 eenmalig

Alleenstaande zonder (problematische) schulden

€ 125,54 per maand

Alleenstaande met problematische schulden

€ 162,44 per maand

Kosten bewindvoering echtparen of samenwonenden


Intaketarief 

€ 850,63 eenmalig

Echtpaar of samenwonende zonder schulden

€ 150,54 per maand

Echtpaar of samenwonenden waarvan 1 persoon problematische schulden heeft

€ 172,73 per maand

Echtpaar of samenwonenden waarvan beiden problematische schulden hebben

€ 194,81 per maand

Afwikkeling einde bewind 1 persoon

€ 266,20 eenmalig

Afwikkeling einde bewind 2 personen

€ 319,44 eenmalig

Kosten bij verhuizing/verkoop/ontruiming

€ 422,86 eenmalig

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info