Zeeuws Bewind helpt !
 

Wat is Budgetbeheer?
 

Meldt u hier aan

Zeeuws Bewind kent twee vormen van budgetbeheer:

- Budgetbeheer Totaal

- Budgetbeheer Beperkt

Budgetbeheer is praktisch gezien hetzelfde als Bewind. Echter vindt Budgetbeheer plaats zonder tussenkomst van de kantonrechter. Er vindt dus ook geen toezicht plaats door de kantonrechter.

Bij Bewindvoering is de bewindvoerder wettelijk vertegenwoordiger, bij Budgetbeheer is dat niet zo.
 


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info