Zeeuws Bewind helpt !
 

Wat zijn de voor- en nadelen van bewind en inkomensbeheer?

Meldt u hier aan

De voor- en nadelen van Bewind en Inkomensbeheer zijn in het algemeen lastig uit te leggen. Wat de één als een nadeel ervaart, vindt de ander juist een voordeel.

Over het algemeen kan men zeggen dat het grote voordeel van zowel Bewind en Inkomensbeheer bestaat uit het feit dat u rust krijgt met betrekking tot uw financiële zaken. U geeft het immers uit handen.

Bewind heeft als voordeel dat uw geld en goederen juridisch worden beschermd. Daarbij is er voor u wel minder vrijheid, de zaken worden streng georganiseerd en staan onder toezicht van de kantonrechter. Omdat de bewindvoerder uw wettelijk vertegenwoordiger is, mag hij of zij veel financiële zaken van u overnemen. De instanties moeten hieraan meewerken. U krijgt dus meer rust.

Bij Inkomensbeheer staan u en uw inkomensbeheerder niet onder toezicht van de rechter. Waardoor uw dossier sneller kan worden opgestart (u hoeft immers niet te wachten op een zitting bij de rechtbank). De samenwerking met uw inkomensbeheerder is ook flexibeler. Wel wordt er bij inkomensbeheer meer zelfstandigheid van u verwacht, omdat instanties niet verplicht zijn mee te werken aan het inkomensbeheer. Zo kunnen instanties ervoor kiezen de financiële post altijd naar u te sturen in plaats van naar de inkomensbeheerder.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info